Category: Без категория  | Comments off

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НАЙДЕН ГЕРОВ” ГР. БУРГАС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1

РД-06-1229

гр. Бургас, 25.06.2013 гг.

 

На основание чл. 147, ал.1, т. 4  от Правилника за прилагане закона за народната просвета (ППЗНП) и във връзка с чл. 14, ал. 4, т.2 и  чл.101а, ал.2 от Закона за обществе[......]

Read more

Category: Без категория  | Comments off

Участници в конкурса и техните презентации

Радина Илиева – 6в клас

Росица Гайдарджиева – 6а клас

Теодора Енева – 8 клас

Петя Чепова – 5а клас

Гергана Нейчева – 8 клас

Йълдъз Юсеин – 5а клас

Ана-Мария Иванова - 6г

Десислава – 5а

 

Category: Без категория  | Comments off

Със „Седмица за спорт и танци“ стартира мини училищен проект, финансиран от Общинския бюджет, чрез Отдел“Здравеопазване и превенции“ на Община Бургас. Проектът цели:

  • Да се      обогатят знанията на учениците за различните аспекти на здравето и      здравословния начин на живот, както и да се фор[......]

Read more

Category: Без категория  | Comments off

ОУ“НАЙДЕН ГЕРОВ“ – БУРГАС, ЕВРОПА – ДИРЕКТНО, НЧ“СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1985“ И ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР инициираха „Европейска информационна работилница“ за 9 май – Деня на Европа.

Събитието се състоя в спортна зала „Никола Станчев“, к-с Меден рудник. Участие взеха танцови формации на училищ[......]

Read more

Category: Без категория  | Comments off

На 7 май с инициатива на Европейската комисия и любезното  съдействие на МОН, съвместно с „Европа Директно – Бургас“, студио „Европейци“ в училище, стартираха събития посветени на Европа. Младежкият екип от Христо Стратиев- студент втори курс в Софийския университет специалност „Европейстика“ и Чавд[......]

Read more

Category: Без категория  | Comments off

Днес, ученици от  1 до 8 клас за поредна година отдадоха нужното признание и се включиха в традиционния маратон на четенето посветен  на Международния ден на книгата и авторското право – 23 април. В двора на училището, големите ученици четоха  откъси от романа „Под игото“ на Иван Вазов, а малките лю[......]

Read more

Category: Без категория  | Comments off

 

Category: Без категория  | Comments off
IVа клас в действие: Проект: „Великите царе на България“

     

Чрез проектобазираното обучение  превръщаме  училището в желана за ученика територия.  

Учениците  разширяват познанията си по конкретна проектна тема,  развиват  свои личностни качества от социално значение.

 

       [......]

Read more

Category: Без категория  | Comments off

Международният проект „Промяна на навиците – учене и преподаване за по-справедлив свят“ (DCI-NSAED/2011/96), се финансира от програма EuropeAid на Европейската комисията. Проектът обединява организации от четири страни: „Център за Образование за развитие” в Шотландия, „Зелена мрежа” в Полша и „Центъ[......]

Read more

Category: Без категория  | Comments off