Европейският ден на езиците има за цел да насърчава ученето на езици в цяла Европа.

По инициатива на Съвета на Европа Европейският ден на езиците се чества на 26 септември всяка година след отбелязването на Европейската година на езиците през 2001 г.

Неговите специфични цели са :

  • да привл[......]

Read more

Category: Без категория  | Comments off
Засади дърво за мир
вторник, септември 30th, 2014 | Author:

 

Учениците от ОУ ”Н. Геров”, гр. Бургас се включиха в световната инициатива „Засади дърво за мир”, като засадиха в училищния двор фиданки, осигурени от Българско движение „Син флаг” и е част от изпълнението на проекта „Училищната мрежа на Програмите „Екоучилища“ и „Учим за гората“ – модел з[......]

Read more

Category: Без категория  | Comments off
СГОТВИ СИ „ЗДРАВЕ“ В ОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ“ – БУРГАС
четвъртък, септември 25th, 2014 | Author:

В изпълнение на Стратегия за превенция и контрол на СПИ,ХИВ/СПИН и сексуално здраве – Община Бургас 2012 -2017 г. ученици от горните класове участваха в здравно кулинарно състезание, ръководени от г-жа Галина Костадинова, като заключителен етап от училищен  минипроект  “Здраве за всички“. Те обсъдих[......]

Read more

Category: Без категория  | Comments off
Откриване на учебната 2014/2015 година
събота, септември 13th, 2014 | Author:

На 15 септември от 9 часа – Тържествено откриване на учебната 2014/2015 година с пълна ученическа униформа.

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „НАЙДЕН ГЕРОВ”- БУРГАС

ж.к.”Меден рудник”, ул.”Въстаническа” №38, тел: 056/ 85 22 33, 70 12 01

 

вх№УД-06-1053/09.09.2014

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

 

до конкурс за длъжностите “Възпитател начален етап „ и “Възпитател прогимназиален  етап „ в ОУ „Найден[......]

Read more

Category: Без категория  | Comments off
СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ
вторник, септември 02nd, 2014 | Author:

Уважаеми родители,

Родителските срещи за учениците от първи до четвърти клас ще се проведат на 9.09.2014 г. от 17ч 30мин., а за учениците от пети до осми клас – на 10.09.2014 от 17ч30мин.

 

 

 

 

 

 

Category: Без категория  | Comments off

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НАЙДЕН ГЕРОВ” ГР. БУРГАС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1

РД-06-1229

гр. Бургас, 25.06.2013 гг.

 

На основание чл. 147, ал.1, т. 4  от Правилника за прилагане закона за народната просвета (ППЗНП) и във връзка с чл. 14, ал. 4, т.2 и  чл.101а, ал.2 от Закона за обществе[......]

Read more

Category: Без категория  | Comments off

Участници в конкурса и техните презентации

Радина Илиева – 6в клас

Росица Гайдарджиева – 6а клас

Теодора Енева – 8 клас

Петя Чепова – 5а клас

Гергана Нейчева – 8 клас

Йълдъз Юсеин – 5а клас

Ана-Мария Иванова - 6г

Десислава – 5а

 

Category: Без категория  | Comments off

Със „Седмица за спорт и танци“ стартира мини училищен проект, финансиран от Общинския бюджет, чрез Отдел“Здравеопазване и превенции“ на Община Бургас. Проектът цели:

  • Да се      обогатят знанията на учениците за различните аспекти на здравето и      здравословния начин на живот, както и да се фор[......]

Read more

Category: Без категория  | Comments off