Ангел Ангелов от 7а клас е ученик на годината на ОУ „Найден Геров“. Той беше избран след прецизна процедура.

Предложенията за ученик на годината първоначално дойдоха от всеки клас. Имената бяха обсъдени на ученически съвет в присъствието на педагогическия съветник г-жа Женя Николова. Децата номинираха трима ученика- Ангел Ангелов от 7а клас, Елица Белалова от 4в клас и Марио Кинчев от 7в клас. Предложенията бяха представени и обсъдени на педагогически съвет.

След проведено гласуване ученик на годината стана Ангел Ангелов от 7а клас.

Ангел е отличен ученик. Участва във всички инициативи на класа, член на ученическия съвет на 7а клас, знаменосец на ОУ „Найден Геров“, каза неговата класна г-жа Соня Янкова. Ангел се класира на областния кръг на олимпиада по география, бронзов медалист от състезанието „Математика без граници“, челно място в състезанието „Обичам те, българска реч“.

На тържествена церемония в края на учебната година Ангел ще получи специална статуетка.