Учениците от 3г и 1г клас заедно посрещнаха Баба Марта. С пожелания да са бели и червени, румени, засмени тя върза мартенички за здраве на всички. Децата заедно със своите госпожи – Дачева, Дялкова, Казакова и Илиева също я поздравиха и пожелаха да дойде отново следващата година.

Така третокласници и първокласници заедно почетохме един от българските празници и намигнахме на наближаващата пролет.