Учениците от 2б, 2в и 4б клас организираха великденски базар в навечерието на най- светлия християнски празник. В него са включиха освен децата и много родители. Част от изложените красиви сувенири са изработени от самите деца.

2б клас с класен ръководител г- жа Лидия Якимова ще използват събраните средства от базара за самофинансиране на изявите на класа.

2в клас с класен ръководител г- жа Цветомира Георгиева ще предоставят част от сумата за благотворителност, а с останалата ще организират сами тържеството си за края на учебната година.

4б с класен ръководител г-жа Димитринка Андонова предоставиха всички средства за благотворителност.