Творчеството е най-висшата форма на  самоизразяване при човека. То подхранва емоционалното здраве на учениците, стимулира тяхната креативност и социални способности. Формира устойчиво самочувствие и отключва чувството за щастие при подрастващите.

Повечето деца се нуждаят от различни форми и стимули за изява,  затова тази година второкласниците  се  включиха  в честването по повод 97 години от създаването на ОУ „Найден Геров” с творческа работилница на тема „Първа пролет”.

В рамките на проекта бяха включени групови и индивидуални задания, което даде възможност на всеки малък творец да покаже своите предпочитания и желание за изява.

Реализатори на проекта са класните ръководители при вторите класове г-жа Проданова, г-жа Якимова, г- жа Георгиева и г-жа Пехливанова.