В ОУ „Найден Геров“ второкласниците, изучаващи информационни технологии като избираем учебен час, усвояват тайните за работа с компютър вече втора година. Те научиха много нови понятия като „хардуер“ и „софтуер“ и се убедиха, че с помощта на умната машина, могат не само да играят, но и да сътворяват чудни неща. Успяха да изненадат своите родители с поздравителни картички за различните празници, а учителите и съучениците си – с игрите и приказките, които сътвориха.

Ето част от творенията им, събрани в електронна книжка: – https://read.bookcreator.com/yJd5dTx2YRYUIY7krAZ9EyYYPuc2/cZC4BPHZSLexFFnw81QJmQ