На основание на заповед на министъра на здравеопазването се възстановяват присъствените занятия на всички класове от 31.05.2021 г.

Заповед на Директора на ОУ „Н. Геров“