Бидейки свидетели на глобалното затопляне, което води до резки промени в климата, опасности свързани с личното ни здраве и изчезването на цели екосистеми, ние сме длъжни да намерим решения които да съхранят природата за идващите поколения.

Основна наша цел е учениците ни да бъдат запознати с проблемите свързани с екологията, да се формират  знания и умения за справяне с предстоящите екологични проблеми, да бъдат стимулирани да имат активно гражданско участие.

Водени от своята загриженост към природата, учениците от 3б клас  за поредна година отбелязаха Деня на Земята, като засадиха дръвчета в училищният двор.  Това бе финалът на проекта „С любов към Земята”, в който те бяха информирани  посредством  образователна презентация за екологичните проблеми и изготвиха прекрасни модели на планетата Земя.