Учениците от 2 ‘б’ клас при ОУ „Найден Геров“ приготвиха вкусни и красиви сандвичи в кабинета по готварство. По този начин  се повишава кулинарната грамотност и интереса към здравословното хранене у учениците, създават се естетически навици при приготвяне и сервиране на храната. Поздравления за г-жа Андонова, която прави уроците интересни и приятни!