На 28.02.2024 г се проведе Семинар по инициатива на РУО Бургас на тема „Обмен на добри практики и иновативни модели на преподаване по обществени науки“ в Немска езикова гимназия по инициатива на старши експерт ОНГОР Веселка Тодорова.

Методическото  обединение по обществени науки в ОУ “Найден Геров“ взе участие в семинара, като представи съвместна проектна дейност- изработване на 3D географски карти по география и икономика и изобразително изкуство с г- жа Златина Овчарова и ученици от ОУ “Найден Геров“.

Г- жа Диляна Михайлова старши учител по география и икономика разказа за метода като ефективен модел на преподаване, който формира интерес и нагласа у учениците за отговорно, съзнателно и активно участие в учебния процес, стимулиращ  мотивацията на учениците. Прилагането на многообразие от иновативна методология улеснява формирането на трайни географски знания, изграждането на умения, на ценностно отношение към географската култура.