Като част от Европейския съюз, България също отбелязва на 8 ноември „Европейски ден на здравословното  хранене“. Европейският ден на храненето се отбелязва за първи път през 2007 година, в началото от 14 страни членки. Той е съвместна инициатива  на Европейската комисия и Европейската асоциация на професионалните готвачи.

Целта на инициативата е гражданите на Европейския съюз да бъдат информирани за ползите от здравословното хранене и изграждането на здравословни хранителни навици от ранна детска възраст.

Като част от европейската общност и учениците, които са на обща и допълнителна подкрепа в училище бяха включени в инициативата, като участваха в „Седмица на здравословното хранене“, организирана от Екипа за подкрепа за личностно развитие към училището, състоящ се от ресурсни учители, логопед и психолог. През седмицата учениците участваха в беседи на тема „Здравословни храни“, „Плодове и зеленчуци“, „Модерните напитки“ и др. Организирани бяха състезателни, образователни и дидактични игри  и презентиране на  образователен филм по темата.

Най- интересната и приятна част от седмицата за учениците беше приготвянето на сандвичи в специално оборудван кабинет по готварство, с което и приключи организираната инициатива.