Учениците от 4г изработиха красиви и оригинални есенни фенери, направени от стъклени буркани и сухи листа, под ръководството на г-жа Миглена Йорданова. Прекрасните декорации ще предадат топла атмосфера и светлина от цветове в домовете на всички деца.

Приказка за светлината

„Какво става?” – детето попитало майка си. „ Дойде есента – отговорила майката, – а скоро и зимата ще се запъти насам. Виждаш ли как катеричките трупат орехи за зимата? Мишките събират семенца, а козината на нашето куче става по-красива и гъста, за да го топли през зимата.”

Малкото момче размишлявало няколко дни и забелязало, че катеричките събират орехи. После погалило кученцето и забелязало, че козината му е станала по-гъста и рунтава.

След още няколко дни детето казало на майка си: „Мамо, светът грееше в светлина, а сега навън е все по-тъмно. Ще става ли още по-тъмно?” „Да, с всеки изминал ден ще става все по-тъмно и по-тъмно. Земята се подготвя за сън.” „Мамо, а ще става ли по-студено?” „ Не – отговорила майка му, – ще бъде топло, но ние няма да разчитаме толкова на слънчевата топлина. През тези тъмни и студени месеци ще разчитаме на собствената си топлина.” „Но как?” – полюбопитствало момчето. „Ще палим огън в камините, ще обличаме топли дрехи и ще правим фенери, с които да разнасяме нашата светлина и топлина навън в мрака. Ще топлим себе си и другите, като вършим добрини и стопляме сърцата.”

Малкото момче и родителите му направили фенери, за да дадат своята топлина и светлина на света. Те излезли в мрака с фенерите си, пели сладки песни, хлопали по вратите на съседите си и им подарявали прясно опечени сладкиши. Момчето и семейството му запазили своите светлини запалени и своите сърца топли през цялата есен и зима.