Четвъртокласниците внесоха красотата на есенните багри в училище. В следобедните часове, в ателие „Да творим заедно“ чрез различни техники и материали, учениците пресъздадоха златните цветове на един от най- хубавите сезони. От материали, събрани на двора, децата показаха творческото си виждане за есента.

В училище „Найден Геров“ учениците от 1до 4 клас се обучават в целодневна форма на обучение. Основен приоритет в работата с учениците е повишаване качеството на знанията и грамотността, създаване на умения за самостоятелно учене. Учителите от ЦДО със сърце и душа обединяват усилията си за повишаване на образоваността чрез активиране на мотивацията за самообразование и стремеж за усъвършенстване.

Умелото съчетаване на часовете от деня със самоподготовка, дейности по интереси, игри, спорт и отдих и хранене позволява на децата да усвоят по-лесно учебния материал.

Дейностите в заниманията по интереси се организират в зависимост от желанията на учениците и техните възрастови особености и възможности. Те имат за цел да предотвратят умората, да обогатят и развият детското мислене, да допринесат за придобиване на полезни и нови знания или за прилагане на практика на вече получените знания.

По този начин се създават условия за стимулиране на интереса и стремежа на учениците да участват в различни инициативи както на училищно ниво, така и на регионални и национални състезания.