Заниманията по интереси са най-желани от учениците в трети клас. Те очакват часовете с нетърпение, мотивирани са за полезни и нови знания, за тяхното интерпретиране и практическо приложение. В заниманията  по направление „Да творим заедно“ децата извършват различни дейности, придобиват нови умения, чувстват се по – уверени от своите постижения и творчески способности.