Заявления

Заявление за издаване на документи – за лица под 18 г.
Заявление за издаване на документи – за лица над 18 г.
Заявление за издаване на дубликат
Заявление за издаване на удостоверение за преместване
Заявление за назначаване на работа
Заявление за народни танци
Заявление за освобождаване от ФВС
Заявление за приемане на ученик
Заявление за признаване на клас 1- 6 клас

Декларации

Декларация за информирано съгласие за медицински прегледи
Декларация за информирано съгласие – тестове COVID 19

Справки

Справка за записване на ученик

Бланки

Бланка предоставяне на документи за преместен ученик