Занимания по интереси за учебната 2024/2025 г.

Съобщение

Във връзка с кандидатстване по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“  ОУ“Найден Геров“ ще сформира следните групи/отбори за учебната 2024/2025 година:

Модул 1

– Вокална група за народно  пеене ( I- IV клас)

– Театрална група (V- VII клас)

– Група по приложни изкуства (I- IV клас)

Модул 2

– отбор по волейбол (V- VII клас)

– смесен отбор по баскетбол (I- IV клас)

– отбор по футбол (I- IV клас)

За осъществяване на дейностите по програмата ще бъдат осигурвни 8 ръководители, 6 учители от училище и 2 външни специалисти.

Външни специалисти: 1 специалист с музикално образование и 1 специалист с театрално образование

Занимания по интереси за учебната 2022/2023 г.

Занимания по интереси за учебната 2021/2022 г.