22 април е най- големия нерелигиозен празник в света. Той се отбелязва, за да напомни на всички хора да обединят усилията си в защита на планетата и нейната крехка и уязвима природа.

През месец април учениците от ЦДО- 3б клас, под ръководството на г-жа Антоанета Димитрова, твориха под мотото „Земята – нашият общ, уютен дом“. С много старание организираха и проведоха различни инициативи. Гледаха учебни видеа по темата и беседваха по въпроси, свързани с опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Подредиха постери с екологични послания. Изработиха табло и костюми от рециклирани материали.

Проведоха и екологична акция по почистване на градинките в училищния двор.

Така учениците изразиха отговорност и загриженост към планетата Земя и отправиха своето послание „Майката Земя има нужда от нас – да я пазим ,обичаме, да живеем в хармония с нея всеки ден в годината, а не само в Деня на Земята.“