Със „Седмица за спорт и танци“ стартира мини училищен проект, финансиран от Общинския бюджет, чрез Отдел“Здравеопазване и превенции“ на Община Бургас. Проектът цели:

  • Да се      обогатят знанията на учениците за различните аспекти на здравето и      здравословния начин на живот, както и да се формира положително отношение      към личното здраве.

Дейностите включват:

–          Конкурс за „Здравословен клип“

–            Среден курс

 

 

–            „Седмица за спорт  и танци“10-17 май

 

–          20 мин.на ден „Спорт за всички“

–          Изготвяне на здравословни менюта

–          „Здравен скеч“ и провеждане на здравно кулинарно състезание

Очакваните резултати са за изграждане на познавателни и практически умения и навици за здравословен живот, както и  повишено внимание към значимостта на проблема.

Галина Либчева

Педагогически съветник на ОУ“Найден Геров“ – Бургас