През месец март се проведе конкурс за стихитворение или есе „Моето училище“ по повод 95 годишнината на ОУ „Найден Геров“. Творбите на класираните  учениците публикуваме в електронна книга. Благодарим на участниците в конкурса, поздравления за победителите. Благодарност към организаторите на конкурса: Соня Янкова и Ирен Алексиева.