По проекта ДА СЕ ХРАНИМ РАЗУМНО ученици от 5 клас с ръководител Петя Минчева съставиха своя книга с рецепти на български и английски език. Препоръката е да се използват местни  и сезонни продукти.