Лекция за гръбначните изкривявания сред подрастващите изнесе медицинската сестра на ОУ „Найден Геров“ пред  учениците от 2б клас. Проблемите на това сериозно заболяване бяха обсъдени  в часа на класа.

Лекцията бе на тема „Профилактика на гръбначните изкривявания“. Медицинското лице показа на децата изправителни упражнения и раздаде брошури.