Мария Стоянова бе избрана за кмет на 6б клас на проведените местни избори. Тя победи убедително своя достоен опонент Димитър Цветков с резултат 16 на 6 гласа.

Мария спечели надпреварата за кметския стол с добре подготвена програма за управление на класа с конкретни ангажименти.

Гласуването се проведе от избирателна комисия с председател Ивайло Киров.

След обявяване на резултатите Димитър Цветков поздрави Мария Стоянова за победата.

Предизборната кампания и гласуването на кмет на класа бе проведена в часовете на гражданско образование под ръководството на г- жа Дарина Стоянова и г- жа Тодорка Динева- учител по компютърно моделиране и информационни технологии.

Мандатът на кмета на класа е до края на учебната година.