Ученици от втори, трети и четвърти клас участваха в международния турнир “Математика без граници“ – есенен кръг.

 Медалисти са:

Георги Митков Илиев – сребърен медал, III а клас, класен ръководител Стоянка Стоянова

Наталия Георгиева Сачанова – сребърен медал, IIIб клас, класен ръководител Таня Гутова

Златомир Станимиров Желев – сребърен медал,  IIг клас, класен ръководител Димяна Иванова

Денислав Ивелинов Димов – сребърен медал, II г клас,  класен ръководител Димяна Иванова

Александър Мирославов Колев – бронзов медал, II в клас, класен ръководител Марияна Стоянова

Марио Петков Кинчев – бронзов медал, II в клас, класен ръководител Марияна Стоянова

Медалите връчи г-жа Дикова – директор на ОУ „Найден Геров“ в присъствието на г-жа Николова – зам. директор и класните ръководители на победителите.

Всички участници получиха сертификати за участие и пожелания за бъдещи успехи.