В нашето училище растат и постигат отлични резултати много ученици и с успехите си славят училището ни. Ето защо е традиция празникът, посветен на Деня на българската писменост и култура.
Тази година тържеството по повод 24 май беше открито със специален поздрав на прекрасните деца от ДТС „Медено котле“ към училището. Последва словото на директора на училището г-жа Гинка Дикова, след което двама ученици от ОУ „Найден Геров“–Бургас получиха почетните плакети на школото.


Празничната програма продължи с връчване на годишната награда – званието „Ученик на 2019 година“ на Теодора от VIIB клас и на Александър Колев отIV Bклас за постиженията им при представянето на национални и областни олимпиади и за отличен успех. Проведен бе тържественият ритуал по предаване на училищното знаме от досегашната знаменосна група – знаменосец Христо Георгиев (VIIБкл) с асистентки Теодора Колушева (VIIВкл) и Мария Плачкова (VIIАкл)  на новоизбрания знаменосец Християн Бахчеванов (VIАкл) с асистентки Женя Койчева (VIБкл)  и Женя Георгиева (VIВкл).

Госпожа Арнаудова откри спортния празник, който бе посветен към насърчаване на физическата активност сред учениците. Много състезания, игри и настроение съпътстваха провеждането му. Учениците от начален курс се включиха в спортните инициативи с голям интерес и много веселие със забавни и щафетни игри, а учениците от горен курс проведоха турнири по футбол и волейбол между класовете и бяха устремени към победа, проявявайки изключителен ентусиазъм и спортен хъс. Игрите бяха оспорвани и изпълнени с много весели моменти. Многобройната публика, подготвила се и с плакати, подкрепяше своите фаворити и им помагаше да спечелят победата.
Най-вълнуващата част за учениците бе раздаването на грамоти и предметни награди, но празникът остава пример за събитие, обединяващо учениците в един активен спортен ден, изпълнен с много игри и веселие. Залагайки на елемента на забавление, целим към повишаване усещането за „принадлежност към училището“. Учениците показаха, че са талантливи и успешни,  мотивирани и добри във всичко, което правят.