Лидия Якимова и Емне Адил, учители от начален етап, присъстваха на обучение по роботика. Темата на курса бе „Интегриране на роботика в началното училище за формиране на ключови компетентности и реализиране на активно учене“

Учителите ни уччастваха в иновативно обучение, организирано от Общината и университет „Проф. д-р Асен Златаров“.