Уважаеми родители и ученици, във връзка с решение на РЗИ- Бургас, поради повишената заболеваемост от Ковид-19 на територията на община Бургас, за период от две седмици ще се премине към ротационно обучение от разстояние в електронна среда при следния график:

  1. Обучението на учениците от VI В и VII клас да се провежда в електронна среда от разстояние, считано от 02.12.2021 до 03.12.2021 година, определен в доклада на РЗИ- Бургас.

През същия период присъствено се обучават учениците от V и VI А и Б клас.

  1. Обучението на учениците от V и VI А и Б клас да се провежда в електронна среда от разстояние, считано от 07.12.2021 до 10.12.2021 година, определен в доклада на РЗИ-Бургас.

През същия период присъствено се обучават учениците от  VI В и VII клас.

Учебните занятия  в ОРЕС за учениците от V – VII клас са по 30 минути.

Дневен режим за ОРЕС за 2021-2022 учебна година

 IVII клас:

час 5-7 клас
1 8:00 – 8:30
2 8:50 – 9:20
3 9:50 – 10:20
4 10:40 – 11:10
5 11:30 – 12:00
6 12:20 – 12:50
7 13:10 – 13:40