Обществен съвет

Таня Ангелова – председател

Валентина Воденичарова – секретар

Станимира Тодорова – член

Мария Милчева – член

Асен Тамахкяров – член

Дария Динкова – член

Мария Георгиева – член, представител на Община Бургас

Учебна 2023/2024 година

Учебна 2019/2020 година
Учебна 2018/2019 година