Обявени са датите за провеждане на родителските срещи за новата учебна 2022/2023 година.

Те ще се проведат по следния график с начален час от 17:30 часа:

Първи клас- 8 септември, четвъртък

Втори клас- 7 септември, сряда

Трети клас- 9 септември, петък

Четвърти клас- 12 септември, понеделник

Пети клас- 9 септември, петък

Шести клас- 8 септември, четвъртък

Седми клас- 12 септември, понеделник.

Всички родители ще бъдат уведомени и лично от класните ръководители.