Със серия от открити уроци учителите и учениците отбелязват празника на ОУ „Найден Геров“.

Високият професионализъм и отличната подготовка на нашите учители съчетана с интересни и интерактивни методи на обучение на децата впечатлиха гостите на откритите часове.

Златина Георгиева -ресурсен учител, индивидуален час по БЕЛ, „Синоними“- 3 клас

Женя Маринова, урок по БЕЛ, „Части на речта“- 4 клас

Лидия Якимова, урок по Човекът и природата, „Органи на човешкото тяло“- 3 клас

Елена Казакова, самоподготовка по математика, „Деление с числото 7“- 2 клас

Атанаска Тодорова, урок по математика, „Представяне на решенията на линейно неравенство с числови интервали и графично върху числова ос“- 7 клас

Марияна Монева, урок по английски език, „English Grammar in Use-The Present Progressive Tense“- 5 клас

Ваня Янкова, самоподготовка по математика, „Деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число „- 3 клас