Уважаеми родители,

По подадени декларации за съгласие  в паралелките на Вашите деца е достигнато над 50% желание за присъствено обучение чрез тестване с щадящи антигенни тестове за Ковид -19 два пъти седмично.

Присъствените учебни занятия започват от 16.11.2021 г., вторник. В тази връзка Ви информирам за следното:

– тестовете, предоставени от МОН, с които Ви запознахме в предходни съобщения вече са налични в училище;

– определени са лицата, които ще извършват тестването, съгласно изискванията;

– в дните когато ще се извършва тестването, за да не се нарушава учебния процес първия учебен час ще бъде Час на класа;

– в дните когато ще се извършва тестването учениците ще трябва да са в класните стаи между 7:30 ч. и 7:50 ч.;

– не е нужно да изчаквате резултатите от тестването. В случай на положителна проба ще се свържем с Вас, а детето ще бъде изведено в отделна от класа стая до момента, в който Ви го предадем;

–  от 16.11.2021г.  в сградата на училището  родители и други външни лица, ще бъдат допускани само след представяне на валиден документ за ваксинация, преболедуване на Ковид-19,  наличие на антитела или отрицателен тест;

– тези ученици, които не са подали декларация за съгласие остават в ОРЕС, като ще участват асинхронно в учебните часове. Тези ученици също са под контрол за присъствие и им се отразява отсъствие, ако не са в определения час в  Microsoft Teams;

– за ученици, които са в ОРЕС и желаят да преминат в присъствено обучение, чрез тестване с щадящи антигенни тестове за Ковид -19 два пъти седмично след 16.11.2021 г. родителите ще трябва да подадат декларация за съгласие два дена по-рано преди преминаване в присъствена форма;

Благодаря за бързата Ви родителска организация в създалата се обстановка и на родителите, изявили желание да бъдат доброволци!

При всеки възникнал въпрос от Ваша страна, моля информирайте своевременно класните ръководители.

Лазар Налбантов

директор на ОУ „Найден Геров“ – Бургас