УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

След отправено предложение от Обществения съвет към училището (на основание чл. 269, ал.1, т. 2 от ЗПУО), и съвместното обсъждане с ръководството и Педагогическия съвет се взе решение от следващата 2021/2022 учебна година да се въведе задължително ученическо облекло/униформа.

Униформата е символ за принадлежността към дадена общност, в случая – училището. Униформата обвързва ученика с неговите задължения като такъв. Носенето на училищна униформа утвърждава училищната култура и е част от Институционалните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование,  насочени към изграждане и поддържане на демократична училищна организационна култура, която насърчава спазването на споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности.

Униформата като символ на училището се утвърждава във вида и елементите, описани в Правилника за дейността на училището и  са приети на  Педагогически съвет с Протокол № 8 от 26.05.2021 година.

Униформата включва: за момичета и момчета – ТЕНИСКА с къс ръкав в цветове аквамарин и синьо; БЛУЗА с дълъг ръкав   в цветове аквамарин и синьо; СУИТЧЪР с цветове синьо и аквамарин. Униформите са отпред с лого на училището, а на гърба с наименованието на училището.

Ученическата  униформа е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН част от облеклото на учениците от ОУ „Найден Геров“. В ежедневното си облекло учениците задължително носят един елемент от ученическата униформа.

Видът на облеклото на учениците в горната му част се определя само от елементи на униформата, а в долната му част по избор носят панталон, пола, дънки или джинси. 

Ученици, които се явяват в училище без униформа както и в неприличен вид се отстраняват от дежурния учител на входа до отпадане на основанието за отстраняването му.

За ваше улеснение: В срок до 30.06.2021г. пълния комплект от размери на посочените елементи на задължително ученическо облекло/униформа са на разположение при домакина на училището, където може да направите своята заявка. Избраният комплект или единичен артикул може да закупите от фирма “Рая Прима“ ООД. Офисът на фирмата се намира на бул. “Янко Комитов“ № 24 (Тих труд), ет. 3, тел.: 0878861231; email: krasiko_sport@abv.bg

Напомняне:   Родителите не са задължени да ползват услугите на фирма “Рая Прима“ ООД, стига да са спазени описаните изисквания за вида, цветовото решение и наличието на емблема в елементите на ученическото облекло/униформа.