Уважаеми родители и ученици, във връзка с решение на РЗИ- Бургас, поради увеличената заболяемост от Ковид-19 на територията на община Бургас, за период от две седмици ще се премине към ротационно обучение от разстояние в електронна среда при следния график:

  1. Обучението на учениците от II А и В, III, V и VI клас да се провежда в електронна среда от разстояние, считано от 02.11.2021 до 05.11.2021 година, определен в доклада на РЗИ- Бургас. През същия период присъствено се обучават учениците от I, II Б и Г, IV и VII клас.
  2. Обучението на учениците от I, II Б и Г, IV и VII клас да се провежда в електронна среда от разстояние, считано от 08.11.2021 до 12.11.2021 година, определен в доклада на РЗИ- Бургас. През същия период присъствено се обучават учениците от II А и В, III, V и VI клас.

Учебните занятия  в ОРЕС за учениците от II – IV клас са по 20 минути, а за учениците от V – VII клас са по 30 минути.

Дневен режим за ОРЕС за 2021-2022 учебна година

 IVII клас:

час 1 клас 2 клас 3 и 4 клас 5-7 клас
1 8:30 – 8:50 8:00 – 8:20 8:00 – 8:20 8:00 – 8:30
2 9:15 – 9:35 8:55 – 9:15 8:50 – 9:10 8:50 – 9:20
3 10:00 – 10:20 9:40 – 10:00 9:50 – 10:10 9:50 – 10:20
4 10:55 – 11:15 10:25 – 10:45 10:40 – 11:00 10:40 – 11:10
5 11:40 – 12:00 11:10 – 11:30 11:30 – 11:50 11:30 – 12:00
6     12:20 – 12:40 12:20 – 12:50
7       13:10 – 13:40

   

        ЦДО 1 – 4 клас:

час 1 – 4 клас
1 13:30 – 13:50
2 14:00 – 14:20
3 14:30 – 14:50