На 23 май (четвъртък), 2013 г. от 17:00 часа в спортна зала „Никола Станчев” в „Меден рудник”  се проведе борса за младежки идеи. Тя се организира втора поредна година от Младежкия информационно-културен център „Астика“.  Целта е да се съберат на едно място младежи от региона с представители на бизнеса и местната власт, за да бъдат осъществени възможностите за обмяна на идеи по посока бъдещо ползотворно сътрудничество в зависимост от нуждите и потребностите на всяка една от страните.

                По време на Борсата на младежки идеи младежите  имаха уникалния шанс чрез кратка презентация в рамките на 3-4 минути да представят себе си в най-добра светлина, да съумеят да изтъкнат своите най-важни умения и качества, чрез което да привлекат вниманието на присъстващите представители на местния бизнес за тяхната проектна идея.

                 Ученици от клуб “Външно и вътрешно озеленяване на сгради“ по проект „УСПЕХ“ с ръководител г-жа Мария Павлова успешно представиха своята  идея и получиха сертификати за успешно участие в младежката борса.

                 Своя  поздрав към участниците и инициаторите на събитието отправиха и танцова формация “ЕСТРЕЛЛА“ с ръководител г-жа Олга Димитрова.

 

Галина ЛИБЧЕВА

Педагогически съветник на ОУ“Найден Геров“-Бургас