С изложба, насочена срещу насилието, учениците от петите класове казаха своето категорично „не“ на агресията.

Творбите им са резултат от впечатленията, получени след  обсъждането на видовете агресия в часа на класа.

Учениците с голям интерес се запознаха с видеоматериала за насилието, представен от медицинското лице в училище- Мария Николова. Те с вълнение се включиха в обсъждането и споделиха своето мнение за агресията сред своите връстници. За домашна работа децата получиха задача да представят своите впечатления чрез рисунки по темата.

Г-жа Златина Овчарова, преподавател по изобразително изкуство и класен на 5в клас, подбра заедно с децата най- добрите творби, които бяха изложени във фоайето на училището.

Така, чрез силата на изкуството, децата ясно изразиха своето мнение – агресията няма място в детския свят и трябва да бъде  отречена.