Писмо на Началника на РУО

Писмо на Агенцията за социално подпомагане