ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

Документи за прием в първи клас
Заявление отписване ЦДО
Заявление за освобождаване на ученик до 15 дни от класен ръководител
Заявление за освобождаване от ФВС