Станаха ясни резултатите от проведената апробация в 6 клас по география и икономика в  училище. Със задоволство констатираме, че нашите шестокласници са показали резултати значително по-високи от средните за извадката (678 д.). Техният среден тестов бал е 13,03 точки, а за извадката е 12.18 точки. Средният тестов бал на задачите с избираем отговор за шестокласниците от ОУ„Н.Геров“ – Бургас е 8,50 точки към 8,34 точки за цялата извадка. Средният тестов бал на задачите със свободен отговор за шестокласниците от ОУ„Н.Геров“ е 4,57точки към 3,84 точки за цялата извадка.

              Според резултатите на нашето училище в 4 клас по Човекът и обществото то попада във втора група т.е. групата със средни резултати. Според показаните то се нарежда на трето място сред всички училища със средни резултати. Това е постижение е заслуга на преподавателя по география и икономика, усилията на училищното ръководство и целия колектив. Благодарим на преподавателя по география Диляна Михайлова и на шестокласници за достойното представяне на училището.