Ежегодният спортен турнир между класовете „Коледна надпревара“ се проведе в ОУ „Найден Геров“. В него с отбори по отделните дисциплини се включиха деца от начален и среден курс.

Ето крайното класиране и наградените класове:

4 клас в дисциплината щафетни игри- победители 4в, следвани от 4а, 4б и 4г клас.

5 клас в дисциплината топка над въже- победители 5а, следвани от 5в и 5б клас.

7 клас в дисциплината баскетбол момчета- победители 7а, следвани от 7б и 7в клас.

7 клас в дисциплината баскетбол момичета- победители 7а, следвани от 7в и 7б клас.