На 11 .05. 2020 година по случай Деня на славянските първоучители Св.св. Кирил и Методий  в ОУ“Найден Геров“ се проведе електронно  състезние по български език и литература   с учениците от пети клас . В него взеха участие 52 ученици от 5а, 5б и 5 в клас. Учениците решаваха тест, изграден върху лингвистични  знания и умения , придобити в часовете по български език и литература.
Петокласниците заявиха своя интерес към  родното слово, като показаха, че знаят и ценят нашия език , владеят  неговите норми и разпознават литературните произведения и техните герои.
В отборното класиране първо място зае  5а клас с 265 точки , следван от  5 в клас с 252 точки,а на трето място остана отборът на 5б клас с 234 точки.
Сред  учениците  най-висок  резултат показа Боян Радков -5 в клас , който завоюва 59 точки от максимум 60 точки, следван от Стефан Караянов-5а клас с 56 точки ,а третото място с 54 точки си поделиха МилаТотевска-5б клас и Антоанета Карабаджакова-5в клас.
Четвъртото място остана за Деница Борисова от 5а клас,а петото място заеха  София Милева-5а, Рая Андрова-5а , Стелиян Мамулов-5 а  и Георги Недялков от 5 в клас.