Учениците от 5 клас изработиха театрални маски на древногръцки богове и герои. Задачата им бе поставена в часа по история и цивилизации на г-жа Дарина Стоянова. Учениците се запознаха с историята за възникване на театъра в Древна Елада, видовете театрални жанрове, ролята на актьорите в представлението.

Децата си избраха да направят театрални маски на различни древногръцки богове Зевс, Посейдон, Хадес, богините Атина и Артемида, героите Ахил и Одисей. За оформяне на красивите и живи образи учениците бяха подпомогнати от г-жа Златина Овчарова. В часовете по изобразително изкуство те изработиха своите театрални маски на любими древногръцки герои.