Учениците от II“в“ клас с интерес и много ентусиазъм пресъздават част от народните традиции и обичаи. Участниците от клуб „Етнография“ с помощта на родителите събраха предмети от миналото. Запознаха се с техните наименования и предназначение. Народните песни, приказки, пъстроцветните носии провокираха интереса на децата. Това е най- добрият залог за съхраняване на българщината.