Учениците от ОУ „Найден Геров“ приключиха успешно международен проект за опазването на културното наследство на Европа. Заедно със свои връстници от Португалия, Чехия, Италия, Гърция и Румъния близо три години те бяха част от проекта „Опазване на културното наследство и ценностите на Европа“ (ACHIVE +).

Чрез участието ни в ACHIVE+ си поставихме за цел да развием социалните и междукултурните компетенции, свързани с историята и културното наследство, както и на компетентностите по английски език и информационни технологии на нашите ученици, каза Диляна Михайлова, учител по география и участник в проекта. Постигнахме целите си в сътрудничество с всички партньорски училища, допълни още тя. Според участниците в проекта методите и техниките на работа са били интересни и иновативни за ученици и учители. Децата са били мотивирани и ангажирани с изпълнението на различни съвместни дейности със свои съученици от европейски училища.

В рамките на проекта всички прояви на учениците от ОУ „Найден Геров“ бяха насочени към децата и младите хора, които имат задължението да пазят културно наследство за следващите поколения. Акцентът бе поставен върху образователната стойност на културното наследство и върху неговия принос за устойчивото икономическо и социално развитие.

Чрез участието си в различните международни мероприятия от проекта децата се насърчиха да търсят интелигентни начини за опазване, управление и нов поглед върху наследството на Европа. Целта хората да се доближат до своето културно наследство и да се чувстват по-съпричастни към него, мисля че беше постигната, каза още Михайлова.

Ние, учителите и учениците от ОУ „Найден Геров“ сме изключително горди и се радваме, че имахме възможността да работим по проект ACHIEVE +. Знанията, опитът и уменията, които придобихме, са сигурен знак, че ще оставим културното наследство на Европа в добри ръце, допълни в заключение Диляна Михайлова.

На финала на проекта всички участници получиха подарък- сувенир. Ръководството на училището в лицето на директора Лазар Налбантов и заместник- директора Рени Станилова изказаха благодарности на всички ученици за положените усилия.

Проектът на Еразъм + „Опазване на културното наследство и ценностите на Европа“  бе финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси; Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“, с водеща организация Португалия, Фелгуераш. Партньорската организация от българска страна бе ОУ „Найден Геров“. Проектът  се изпълни за 24 месеца, като крайният срок бе 31.08.2020 г. Той бе удължен с една година заради епидемиологичната обстановка в България и Европа.