Учениците от 1б клас при  ОУ ”Найден Геров” завършиха заниманията си по проект занимания по интереси – Клуб „Приказен свят”. През учебната година първокласниците се потопиха в чудния и необятен свят на приказките, като обогатиха знанията си по интересен и забавен начин.

Целта бе да се развият у учениците умения за четене, възприемане и осмисляне на художествена творба, да се усъвършенства правоговора и комуникативните умения, но най-вече да се повиши читателския интерес у учениците към четенето.

В клуба учениците четяха и обсъждаха любими детски приказки. Изработваха илюстрации към тях, моделираха герои, организираха изложби. Приказките, които най-много обичат – драматизираха. Общо учениците се запознаха с над 40 приказки, проведоха се над 10 интерактивни игри. Най-радостно е, че учениците могат да кажат поуката или най-важното във всяка приказка, която оставя опит и мъдрост у тях.

След края на месец януари госпожа Андонова въведе читателски дневник в класа, където учениците да вписват всички прочетени стихотворения, басни и приказки, които са прочели. В края на всеки месец раздаваше малки награди, за да поощри малките читатели. През месец април читателите се утроиха. Първокласниците се увериха, че четенето не само е лесно, но и интересно.