Учениците от 1в клас нямат търпение да завали сняг. В следобедните часове децата изработиха специално табло на тема „Зима“ с надеждата, че така ще предизвикат снежинките да дойдат при нас. Проектът си те изготвиха в групата на занимания по интереси с радостно очакване да завали сняг и да направят снежни човеци.