Отличени бяха участниците в конкурса „Най- чиста класна стая” в ОУ „Найден Геров“. Инициативата се провежда за поредна година в училището.

Наградата спечелиха учениците от 2б клас с класен ръководител г- жа Катя Стамова и учител ЦОУД г- жа Поли Калайджиева.

Конкурсът се организира от Ученическия съвет с подкрепата на ръководството на училището. Комисията отчете, че тази проява от една страна сплотява децата, а от друга ги възпитава и формира у тях висока екологична култура.

Чиста класна стая, чисто училище днес, означава чиста България в бъдеще.