Ученици от  2в  клас изработиха сами мартеници под ръководството на г-жа Николета Маврова.

На 1 март те закичиха с тях директора на училището Лазар Налбантов, учители и непедагогически персонал.