Ученици от 4а клас представиха направените от тях забележителни макети по проект „Слънчева система“.

Задачата бе поставена по предмета „Човекът и природата“. Макетите са изработени от картон за основа или тънък стиропор, който е оцветен. Слънчевата система на талантливите, с богато въображение и много знания ученици от 4а клас е изложена във фоайето на училището.