От понеделник учениците от 5 и 6 клас се връщат отново в класните стаи. Това е решението на Областния съвет по здравеопазване от вчера.

За учениците от 1-ви до 4-ти клас, както и за учениците от 5-ти и 6-ти, във всички общини в област Бургас, учебният процес става присъствен при спазване на противоепидемичните мерки и без смесване на ученици от различни паралелки в целодневна форма на обучение.

За обезпечаване на присъствения учебен процес е създадена организация за провеждане на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове веднъж седмично на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване.

В случай на несъгласие на родителите/настойниците/попечителите за провеждане на изследване за COVID-19, ученикът няма да се допуска до присъствено обучение и да му се осигурява възможност за обучение от разстояние в електронна среда.

Преустановява се провеждането на занимания по интереси, с изключение на заниманията по интереси в рамките на целодневната организация, които се провеждат без смесване на ученици от различни паралелки.

Групови дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие ще се провеждат присъствено след изследване за COVID-19 един път седмично с бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване, както и онези, които вече са изследвани за осъществяване на присъствено обучение.

Забранява се посещението на непълнолетни лица в търговски центрове тип МОЛ, кина, ресторанти, кафенета и др. без  придружител- родител/настойник или друго лице, полагащо грижи за непълнолетния.

Директорът на РУО-Бургас инж. Виолета Илиева обяви, че през седмицата са тествани 11 605 ученици в област Бургас и само един случай в община Бургас е бил с положителен Ковид тест.

Мерките ще влязат в сила от 14 февруари 2022 г. до 20 февруари 2022 г., включително. Ако рязко се промени ситуацията относно заболеваемостта, ще се обмислят дали да не се въведат отново ограничителни мерки.