На 10 май в  КЦ “Морско казино“, зала „Георги Баев“  ученици от училището се включиха в дискусия „Деца говорят на деца“ и представиха проектите по ОП“РЧР“ по  които работи към момента училището.

На  фона на  филм за отбелязване деня на толерантността  те запознаха гостите с целите и дейностите по  проект „УСПЕХ“ на МОМН  и проект „Среда и сигурност на деца от уязвими социални групи“ в който училището е партньор на Община Бургас , раздадоха информационни брошури и споделиха удовлетворението което съпътства участието им в проектите. Те продължават и през следващата учебна година и се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Галина ЛИБЧЕВА

Педагогически съветник на ОУ“Найден Геров“-Бургас