Учениците от 2в и 2г клас, изучаващи английски език за първа година, с преподавател г- жа Марияна Mонева, с радост представиха своите проектни работи на тема “Моите любими играчки “.

Учениците описаха на английски език любимите си играчки и със задоволство представиха своите табла, плакати и рисунки.